ซ่ong_prathom  

โครงการซ่อมแซมพระพุทธรูปทั่วพุทธอาณาจักร

luangpor

 ท่ามกลาง ความสับสนวุ่นวายทางการเมืองและอากาศที่ร้อนระอุของเดือนที่น่าจะชุมฉ่ำ
อย่างเดือนพฤษภาคมนั้น ยังมีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มุ่งมั่น ทำในสิ่งที่ตนเชื่ออย่างไม่ย่อท้อมา
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ไม่ว่าจะมีอุปสรรคภายนอกอย่างดินฟ้าอากาศและความไม่เข้าใจ
จากคนรอบข้าง หรืออุปสรรคภายในที่ต้องอาศัยทั้งความมุมานะพยายามพร้อมทั้งคำว่า
ให้อภัย แต่อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ก็ไม่อาจทำลายความปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะจรรโลงและ
สืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านลงไปได้

พระใบฎีกาวิชญ์จุฑา อินฺทวํโส แห่งศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรม ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรมาเกือบ 5 พรรษาแล้วด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ประกอบกับความรู้ความสนใจในเชิงช่างที่มีอยู่เป็นทุนเดิมทำให้โครงการบูรณะพระพุทธรูป 999 องค์์ทั่วประเทศ
ถือกำเนิดขึ้นทุกๆวันหลังฉันเพลหลวงพ่อวิชญ์จะค่อยๆบูรณะพระพุทธรูปด้วยความพิถีพิถัน
จนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนหรือบางครั้งก็ทำงานจนถึงรุ่งสางสำหรับหลวงพ่อการบรรจงปาดเกรียงลงบนพระพักตร์ ของพระพุทธรูปก็ไม่ต่างจากการใช้เกรียงลบแผลในใจเมื่อครั้งเป็นฆราวาส แม้ไม่ค่อยได้เจริญสมาธิ
ภาวนาหรือเดินจงกรมเหมือนพระสงฆ์รูปอื่นๆแต่การซ่อมแซมบูรณะพระพุทธรูปก็ถือเป็นการเจริญภาวนา
ที่ต้องใช้สมาธิไม่ต่างกัน การวางตัวเองไว้ในฐานะพระที่หันมาซ่อมพระ(พุทธรูป)ของหลวงพ่อนั้น
ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางวัตถุคือได้พระพุทธรูปกลับคืนไปสู่วัดต่างๆเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ซ่อมศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพระสงฆ์ในปัจจุบันอีกด้วยภาพชาวบ้านมาช่วยกันลงแรงซ่อมแซม
พระพุทธรูปองค์ขนาดกว่า7เมตรท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุคงไม่ใช่ภาพที่ได้เห็นกันบ่อย
แต่หลวงพ่อวิชญ์ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลับมา นั่นคือความร่วมกันระหว่างคน บ้าน และวัด
อันเป็นฐานรากของสังคมไทยที่ถูกละเลยมาเนิ่นนาน


clip

C

lip VDO รายการคนค้นฅน

mms://202.142.200.130/konkonkon/128k/konkonkonD2006-05-16ID-5730.wmv


donation

ร่

วมบริจาค

ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์

สาขากาญจนบุรี

ชื่อบัญชี "ทุนซ่อมพระพุทธรูปชำรุด" (MR.VIJJUTA)
เลขที่บัญชี 221-2-78826-3

 


map

ิติ

ดต่อ

ศูนย์การศึกษาและปฎิบัติธรรม
145/2 หมู่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก
หลังศูนย์ฝึกเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
มือถือหลวงพ่อ 089-012-6530